ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดงานวันไหว้ครูของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งนอกจากที่จะมีงานไหว้ครูแล้วก็ยังได้มีการกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลาย ๆ อย่าง โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมก็คือการมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดของปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณพิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้นมีนายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของคณะครุศาสตร์  โดยมีเกรดเฉลี่ยที่ ๓.๙๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายเอกพล สมการที่สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ  ๒ ของคณะครุศาสตร์ จนได้รับเกียรติบัตรประกาศชื่อเสียงดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ด้วย

เครดิตภาพ FB : ลูกอีสาน อ.กวี

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *